RM-SYSTÉM»Události»NWR oznamuje dobrovolnou nabídku převzetí Bogdanky a záměr reinkorporovat se do Velké Británie

NWR oznamuje dobrovolnou nabídku převzetí Bogdanky a záměr reinkorporovat se do Velké Británie

06.10.2010 10:08
Spojením společností NWR a Bogdanka vznikne regionální lídr

Nejdůležitější informace:

 • Nabídka převzetí s peněžitým protiplněním, s nabídkovou cenou 100,75 PLNza akcii Bogdanky s celkovou výší peněžitého protiplnění 3,427 milionů PLN
  (cca 857 milionů EUR)1
 • Nabídková cena představuje prémii ve výši 13 % k závěrečnému kurzu akciíBogdanky dne 4. října 2010 a 26 %, respektive 31 % k váženému průměru
  z cen, za které byly uskutečněny obchody s těmito akciemi na Varšavské
  burze v tří-, respektive šestiměsíčním období před oznámením Nabídky
 • Vznik lídra středoevropského trhu se zásobami černého uhlí ve výši 658milionů tun2 a očekávanou dlouhodobou produkcí na úrovni cca 25 milionů tun černého uhlí ročně
 • Posílení pozice pro budoucí expanzi ve středoevropském regionu
 • Očekávaný rostoucí výnos na akcii v prvním roce po konsolidaci3
 • Značné přínosy pro obě zúčastněné společnosti, jejich zaměstnanceakcionáře a další zainteresované strany
 • Pozitivní přínos pro likviditu a investiční profil posílený očekávaným zařazením
  do indexu FTSE po plánované re-inkorporace ve Velké Británii

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.