RM-SYSTÉM»Události»Zadržení předsedy představenstva a změny v představenstvu

Zadržení předsedy představenstva a změny v představenstvu

28.01.2004 00:00
'Dne 16.11.2003 v dopoledních hodinách byl Policií ČR zadržen Ing. Vladimír Trochta, předseda představenstva.V současné době je v souladu se stanovami společnosti plně zabezpečen bezproblémový chod firmy. OSTROJ Opava, a.s. dosud plnila své závazky vůči zaměstnancům, finančním institucím, státu, dodavatelům i odběratelům řádně a včas.o této záležitosti jsme, mimo jiných médií, poskytli zprávu také ČTK, kterou k naší žádosti přikládáme.Tisková zpráva:Dne 31. října 2003 projednala dozorčí rada společnosti odstoupení Ing. Čeňka Mertyz funkce místopředsedy představenstva firmy OSTROJ Opava, a.s.,Místopředsedkyní představenstva byla dne 14.11.2003 zvolena dosavadní členka představenstva Ing. Jana Prátová.Dne 17.1istopadu 2003 byl počet členů představenstva doplněn o Ing. Olgu Trochtovou.Předsedou představenstva i nadále zůstává Ing. Vladimír Trochta.Složení dozorčí rady zůstává beze změn.'
'Dne 16.11.2003 v dopoledních hodinách byl Policií ČR zadržen Ing. Vladimír Trochta, předseda představenstva.V současné době je v souladu se stanovami společnosti plně zabezpečen bezproblémový chod firmy. OSTROJ Opava, a.s. dosud plnila své závazky vůči zaměstnancům, finančním institucím, státu, dodavatelům i odběratelům řádně a včas.o této záležitosti jsme, mimo jiných médií, poskytli zprávu také ČTK, kterou k naší žádosti přikládáme.Tisková zpráva:Dne 31. října 2003 projednala dozorčí rada společnosti odstoupení Ing. Čeňka Mertyz funkce místopředsedy představenstva firmy OSTROJ Opava, a.s.,Místopředsedkyní představenstva byla dne 14.11.2003 zvolena dosavadní členka představenstva Ing. Jana Prátová.Dne 17.1istopadu 2003 byl počet členů představenstva doplněn o Ing. Olgu Trochtovou.Předsedou představenstva i nadále zůstává Ing. Vladimír Trochta.Složení dozorčí rady zůstává beze změn.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy