RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a.s.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a.s.

22.09.2010 14:40
Mimořádná valná hromada se bude konat dne 15. října 2010 od 11.00 hodin v sídle společnosti Pražská energetika, a.s., na adrese Praha 10, Na Hroudě 1492/4
  • Pořad jednání
  1. Zahájení a volba orgánů mimořádné valné hromady, schválení jednacího řádu
  2. Změna formy 2.553.831 ks kmenových akcií společnosti PRE v zaknihované podobě na majitele na akcie na jméno
  3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti PRE
  4. Změny v dozorčí radě společnosti PRE
  5. Závěr

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy