RM-SYSTÉM»Události»Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - Výsledky hlasování a přehled usnesení z mimořádné valné hromady

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - Výsledky hlasování a přehled usnesení z mimořádné valné hromady

20.09.2010 16:14
V souladu s požadavkem § 120a odst. 3 zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zveřejňuje společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. následující dokumenty týkající se mimořádné valné hromady, která se konala dne 10.9.2010
  1. Přehled usnesení mimořádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., konané dne 10. 9. 2010
  2. Výsledky hlasování k usnesením mimořádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., konané dne 10. 9. 2010

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy