RM-SYSTÉM»Události»Uzavření teplárny a elektrárny T200 je naplánováno na příští rok

Uzavření teplárny a elektrárny T200 je naplánováno na příští rok

17.09.2010 16:18
Společnost UNIPETROL, a.s. oznamuje, že zastaralá teplárna a elektrárna T200 (T200) v litvínovském areálu bude uzavřena do konce roku 2011 dle integrovaného povolení IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění). T200 je zastaralým zdrojem páry a elektrické energie, který již nevyhovuje legislativním požadavkům a provozním nárokům.

Uzavření T200 proběhne v několika fázích, přičemž samotný proces uzavírání provozu začne v dubnu 2011 a ukončení poslední fáze je předpokládáno do konce roku 2011. Přípravná fáze tohoto projektu začíná již v září 2010.

Cely projekt si vyžaduje pečlivou přípravu a reorganizaci personálního zajištění výroby, která by měla postupně vyústit v selektivní redukci přes 100 zaměstnanců Jednotky energetických služeb.

Čistý efekt anualizovaných úspor provozních nákladů za období 2010-2011 a oprávky v souvislosti s odstavením T200 by měly být přibližně na stejné úrovni. Toto je založeno na základě předběžných odhadů, které jsou podmíněny další analýzou v závislosti na vývoji jednotlivých fází projektu.

V Praze, 17. září 2010

Oddělení Vztahů s investory
Unipetrol, a.s.
Na Pankráci 127,
140 00 Praha 4
Tel.: + 420 225 001 417
E-mail: ir@unipetrol.cz
www.unipetrol.cz


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.