RM-SYSTÉM»Události»Tesla Karlín modernizuje ruskou telekomunikační síť

Tesla Karlín modernizuje ruskou telekomunikační síť

13.09.2010 10:29
Letos počítá akciová společnost Tesla Karlín s výrazným nárůstem dodávek do Ruska.

Výrobce telekomunikační techniky, který se pyšní více než sedmdesátiletou tradicí sahající až k českému vynálezci Františku Křižíkovi, uzavřel totiž několik kontraktů na modernizaci starších telefonních ústředen pro velké ruské telekomunikační operátory. "Jsou to jak společnosti vlastněné majoritně ruským státem, které spravují telefonní síť velkého území evropské části Ruska, tak soukromé společnosti působící v oblasti poskytování telekomunikačních služeb. Pro ilustraci o jak rozsáhlé území se jedná - pouze jedna z nich například zastřešuje 15 regionů, z nichž každý je velký skoro jako celá naše republika," vysvětluje generální ředitel Tesly Karlín Miloslav Čábela.
"Důležitá je pro nás dynamika růstu a skutečnost, že na modernizaci čeká v Rusku množství dalších telefonních ústředen." Jen letos tak pražská firma dodá na východ komplety dohledového a monitorovacího zařízení na cca 500 telefonních ústředen a pro cca 400 tisíc telefonních účastníků zařízení pro modernizaci vlastních ústředen.
Generální ředitel tvrdí, že by klíčovou ruskou expanzi nezahájili, pokud by na začátku správně nepochopili specifika ruského trhu a ruskou mentalitu.
"Na ruském trhu je nezbytná osobní přítomnost a práce se zákazníky a partnery. Dále hraje podstatnou roli autorita a platí, že tam má důležité slovo stát.Amy dodáváme, mimo jiné, společnostem, v nichž je stát majoritním vlastníkem, takže v jejich případě to platí dvojnásob. Lidé, kteří o zakázce rozhodují, k vám přistupují jinak, pokud máte oficiální záštitu státu. Podle našich zkušeností to tak vnímají i majitelé ruských soukromých firem," říká Miloslav Čábela.
"Právě proto oceňujeme pomoc, kterou nám poskytla agentura CzechTrade. Přes počáteční neznalost a nedůvěru jsme na CzechTrade vsadili, a tento krok senám velmi vyplatil.Nazákladě uzavřené dohody o spolupráci jsme společně připravili nejoptimálnější postup pro oslovení ruského trhu.Anáš záměr se naplnil. Ve spolupráci se zkušenými zástupci CzechTrade v Rusku, především se Štěpánem Jílkem, jsme dokázali to, co by bylo jinak, podle mého názoru, skoro nemožné. Už zhruba měsíc po prvních e-mailových a telefonních kontaktech jsem mohl letět do Ruska na schůzku přímo s klíčovými lidmi, kteří mají rozhodovací pravomoc. Když spočítám úsporu za letenky, hotely a další cestovní výdaje, je to nejen šetření nervů a času, ale hlavně peněz," konstatuje Miloslav Čábela.

13.9.2010, Prachatický deník


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy