RM-SYSTÉM»Události»Výsledky jednání mimořádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Výsledky jednání mimořádné valné hromady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

10.09.2010 15:34
Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se uskutečnila dne 10. září 2010 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní zhruba 87 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Valná hromada rozhodla o změně formy všech kmenových akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 100Kč na kmenové akcie na jméno. Důvodem pro změnu formy akcií bylo přijetí novely zákona o veřejných zakázkách. Změna formy akcií nebude mít žádný dopad na stávající práva akcionářů.
Valná hromada dále schválila novelizaci stanov společnosti, která spočívala zejména v úpravách spojených se změnou formy akcií a dále v rozšíření předmětu podnikání společnosti. Závěrem svého jednání valná hromada přijala usnesení, kterým udělila souhlas k uzavření smlouvy o vkladu časti podniku do 100% vlastněné dceřiné společnosti. Smlouva má být uzavřena mezi společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako vkladatelem a nově zakládanou společností s pracovním názvem Informační linky, a.s. Předmětem smlouvy je vklad části podniku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., představovaný částí
podniku - organizační jednotkou Informační a asistenční služby a katalog firem (Call-based information services a On-line business catalogue) - do základního kapitálu nově zakládané společnosti.


Kontakt pro další informace:
MARTIN ŽABKA
Tiskový mluvčí
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
public.relations.cz@o2.com
tel: 800 163 342 (800 1 media)

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy