RM-SYSTÉM»Události»TOMA, a.s. příjem dotace IPH

TOMA, a.s. příjem dotace IPH

10.09.2010 15:16
Zveřejnění vnitřní informace –

Společnost TOMA, a.s. podala agentuře Czechinvest dne 26. května letošního roku žádost o platbu dotace v souvislosti s dokončením realizace projektu „Intenzifikace plynového hospodářství TOMA, a.s." (IPH). Žádost o platbu byla posouzena a dne 3. září byla schválena. Dne 6. září byla na účet společnosti přijata částka dotace ve výši 30.831 tis. Kč. Finanční prostředky budou v nejbližších dnech v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy v plné výši použity ke splacení střednědobého investičního úvěru ve výši 31.900 tis. Kč poskytnutého v r. 2008 bankou ČSOB, a.s..

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy