RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o výplatě dividendy u emise VGP N.V., ISIN: BE0003878957

Oznámení o výplatě dividendy u emise VGP N.V., ISIN: BE0003878957

09.09.2010 14:35
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 30. září 2010 * Výše dividendy (před zdaněním): EUR 0,28 na jednu akcii * Předpokládaný den výplaty 1. října 2010

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 30.9.2010, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy