RM-SYSTÉM»Události»Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. svolává mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. svolává mimořádnou valnou hromadu

08.09.2010 14:49
Mimořádná valná hromada se bude konat dne 29. září 2010 od 10.00 hod. v Hotelu VEBA, Šalounova ul. 127 v Broumově

Pořad jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Schválení jednacího řádu
 3. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů)
 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008, konsolidované účetní
  závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku
 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, konsolidované účetní
  závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku
 7. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy