RM-SYSTÉM»Události»Výsledky ECM za první pololetí 2010

Výsledky ECM za první pololetí 2010

30.08.2010 16:57
Směrem k restrukturalizaci Lucemburk, 25. srpna 2010 – ECM Real Estate Investments AG („ECM“ nebo „Společnost“) oznamuje své konsolidované finanční výsledky dle mezinárodních účetních standardů za první pololetí 2010.

Hlavní finanční ukazatele:

 • Čisté výnosy z pronájmu a související výnosy se snížily o 48,2 % na 3,7 milionu EUR (1. pololetí 2009: 7,1 milionu EUR)
 • Čistá provozní ztráta před čistými finančními výnosy/náklady na úrovni -25,9 milionu EUR (1. pololetí 2009: ztráta -8,1 milionu EUR)
 • Čistá ztráta po zdanění na úrovni -41,1 milionu EUR (1. pololetí 2009: ztráta -18,2 milionu EUR)
 • Celková aktiva se snížila o 21 % na 268,4 milionu EUR (31. 12. 2009: 341,6 milionu EUR)
 • Celkový kapitál se dostal do záporných hodnot na -10,7 milionu EUR (31. 12. 2009: 30,2 milionu EUR

Hlavní provozní ukazatele a následné události

 • Zpětný nákup 12,9% podílu v obou čínských projektech
 • Začátek stavební fáze na projektech City Deco a City Epoque Residential
 • Úspěšné vyjednání výhodnějších podmínek pro stávající bankovní financování pro projekt ECMall a Metropolis Tower v Číně
 • Podepsání úvěrové dokumentace na bankovní financování projektu v Rjazani v dubnu 2010
 • Konání výroční valné hromady v Lucembursku
 • Prodej projektu City Court v květnu 2010
 • Prodej projektů City Empiria a City Forum v květnu 2010
 • Konaní valné hromady držitelů bondů a warrantů
 • Najmutí společnosti Ernst & Young jako poradce na restrukturalizaci
 • Další konaní valné hromady držitelů bondů naplánováno na 9. září 2010
 • Probíhající jednání s potencionálním zájemcem o společnost ECM Facility, a.s.

Finanční výsledky

Celková aktiva společnosti se snížila o 21 %, a to vlivem dalšího snížení tržních hodnot projektů a zároveň díky tvorbě dodatečných opravných položek a rezerv. Zároveň došlo k prodeji projektů City Empiria, City Forum a City Court. Celkový vlastní kapitál společnosti se snížil zejména díky negativnímu výsledku hospodaření společnosti za první pololetí roku 2010. Závazky společnosti se zvýšily zejména díky úrokům z vydaných dluhopisů a také díky čerpání úvěru v projektu Ryazan Shopping Center. Celkové závazky společnosti se však snížily, a to díky faktu, že projekty City Empiria a City Court byly prodány formou prodeje společností a tím pádem jejich prodejem došlo efektivně k odúčtování závazků spojených s těmito projekty.

Čisté výnosy z pronájmu se snížily z důvodu prodeje projektů City Tower v závěru roku 2009 a následně i prodejem projektu City Empiria. Čistý provozní zisk vykazuje zápornou hodnotu díky negativním vlivům z přecenění. Čistý výsledek hospodaření je dále negativně ovlivňován finančními náklady spojenými s obsluhou dluhu společnosti. Čisté administrativní náklady se meziročně zvýšily o 7 %, a to díky tomu, že společnost již neprovádí aktivaci nedokončené výroby, která tento ukazatel zkresluje. Na brutto bázi došlo efektivně k celkové redukci o 15 %.

Společnost vykázala za první polovinu roku 2010 čistou ztrátu z hospodaření ve výši -41,4 milionů EUR v porovnání se stejným obdobím roku minulého, kdy tato ztráta činila -18,5 milionů EUR.


Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy