RM-SYSTÉM»Události»Skupina AAA AUTO zveřejnila neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí roku 2010

Skupina AAA AUTO zveřejnila neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí roku 2010

30.08.2010 10:35
Praha / Budapešť, 26. srpna 2010 – Konsolidované hospodářské výsledky za první pololetí 2010, které dnes zveřejnila společnost AAA Auto Group N.V., potvrzují předběžně zveřejněný čistý zisk ve výši 2,3 milionu eur i další vybrané ukazatele a trendy, jež společnost komentovala 11. srpna 2010.

Celkové tržby za první pololetí 2010 vzrostly oproti stejnému období loňského roku o 6,5 % na 91,6 milionu eur, přestože celkové prodeje meziročně oslabily o 3,4 % na konečných 18 840 vozů. Zlepšení tržeb lze připsat strategickému zaměření Společnosti na prodej doplňkových produktů a finančních služeb.
V důsledku toho vzrostl hrubý zisk oproti prvnímu pololetí loňského roku o18,6 % na 23,6 milionu eur, přičemž hrubá zisková marže se zvýšila o 2,6 procentního bodu na 25,7 procenta. Tohoto zvýšení bylo dosaženo také díky efektivnímu řízení zásob automobilů, které Společnost zavedla počátkem ekonomického útlumu na začátku roku 2008.
Provozní ziskovost nadále posilovala, což dokazuje meziroční růst provozního zisku EBITDA o 82,3 % na 6,5 milionu eur za první pololetí 2010 plynoucí z pokračující přísné kontroly nákladů a zvýšené prodejní výkonnosti.
Na finanční úrovni byly úrokové výdaje sníženy o 43,6 % na 0,5 milionu eur díky nižšímu zadlužení, kterého Společnost dosáhla v průběhu posledního roku. Důsledkem toho vzrostl Společnosti její zisk před zdaněním za první pololetí 2010 na 5,1 milionu eur (meziroční růst o 232 procent).
Čistý zisk z pokračujících provozů zaprvních šest měsíců 2010 dosáhl výše 3,6 milionu eur (což je o 235 % více oproti stejnému období loňského roku). Čistá ztráta z ukončených provozů dosáhla 1,3 milionu eur (což je meziročně o 240 % více). Konsolidovaný čistý zisk, jímž skupina AAA AUTO zakončila prvních šest měsíců 2010, tak dosáhl výše 2,3 milionu eur (ve srovnání s čistým ziskem 0,7 milionu eur za první pololetí 2009, což představuje meziroční nárůst o 232 %).
Společnost AAA Auto Group N.V. dnes také zveřejnila svou pololetní zprávu, která je dostupná na webových stránkách Společnosti www.aaaauto.nl v sekci Pro investory, Publikace.Kontakty:
Dana Pavlousková Pavel Tuček
Group PR & IR Manager Analyst & IR Administration Coordinator
AAA AUTO AAA Auto Group N.V.
Tel.: +420 283 068 229 Tel.: +420 283 068 583
GSM: +420 602 666 622 GSM: +420 734 395 245
E-mail: dana.pavlouskova@aaaauto.cz E-mail: pavel.tucek@aaaauto.cz

 

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.