RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise NEW WORLD RESOURCES., ISIN: NL0006282204

Výplata dividendy u emise NEW WORLD RESOURCES., ISIN: NL0006282204

27.08.2010 10:22
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 17. září 2010 * Výše dividendy (po zdanění): GBP 0,1785 na jednu akcii * Předpokládaný den výplaty 22. října 2010

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 17.9.2010, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.