RM-SYSTÉM»Události»Hospodářské výsledky za první pololetí roku 2010

Hospodářské výsledky za první pololetí roku 2010

26.08.2010 09:16
Amsterdam, 26. srpna 2010 – Společnost New World Resources N. V. (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí a koksu, oznamuje své průběžné hospodářské výsledky za první pololetí roku 2010.

Hlavní údaje

 

 • Výsledky za první pololetí 2010 odrážejí zvýšení výnosů, které bylo vyvoláno vyššími objemy prodeje koksovatelného uhlí a koksu ve srovnání s prvním pololetím roku 2009
 1. Těžba uhlí 5430 tis. tun, produkce koksu 494 tis. tun
 2. Celkové externí prodeje 4896 tis. tun uhlí a 612 tis. tun koksu
 3. Nárůst prodeje uhlí o 16 % a prodeje koksu o 107 % díky zlepšeným podmínkám na trhu
 4. Konsolidované výnosy z pokračujících činností ve výši 716 mil. EUR, což znamená nárůst o 48 %. Nárůst výnosů v segmentu těžby uhlí o 32 %, nárůst výnosů v segmentu výroby koksu o 177 %
 5. EBITDA z pokračujících činností dosáhla výše 169 mil. EUR, což znamená nárůst o 122 % ve srovnání s prvním pololetím 2009
 6. Hodnota zásob v prvním pololetí 2010 poklesla o 17 mil. EUR, zatímco v prvním pololetí 2009 se zvýšila o 59 mil. EUR
 7. Náklady těžby na tunu činily 73 EUR, což znamená zvýšení o 5 % při konstantní měnové bázi

 

 • Přepočtený zisk na akcii druhu A za první pololetí 2010 činí 0,41 EUR

 

 • Ohlášena mezitimní dividenda ve výši 0,21 EUR na akcii

 

 • V květnu 2010 dokončeno dluhové financování ve výši 500 milionů EUR bez významnějších splátek dluhu do roku 2015. Čistý dluh se od 31. prosince 2009 snížil o 15 % na 411 mil. EUR

 

 • Další zlepšování bezpečnosti: koeficient úrazovosti LTIFR1 v důlních provozech se v prvním pololetí 2010 snížil ve srovnání s prvním pololetím 2009 o 24 %

 

 • Společnost je připravena naplnit produkční cíle pro fiskální rok 2010 ve výši 11,5 mil. tun uhlí a 1 mil. tun koksu

 

 • Pro účetní rok 2010 se předpokládají externí prodeje uhlí ve výši 10,5 mil. tun, z toho 5,5 mil. tun koksovatelného uhlí a 5,0 mil. tun energetického uhlí a 1,1 mil. tun koksu. Ve stejném období se očekávají interní prodeje koksovatelného uhlí ve výši 800 tis. tun

 

 • V červnu 2010 byl dokončen prodej společnosti NWR Energy
  1 Koeficient úrazovosti (LTIFR) představuje počet hlášených zranění po třídenní pracovní neschopnosti dělený celkovým počtem odpracovaných hodin vyjádřeným v milionech hodin.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.