RM-SYSTÉM»Události»Doplňující informace k výroční zprávě společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009

Doplňující informace k výroční zprávě společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009

20.08.2010 17:09
UNIPETROL, a.s. informuje o doplněných informacích ve výroční zprávě společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 (odkazy na stránky se vztahují ke grafické verzi).

1) První věta na stránce 62, pouze v české verzi, v sekci Finanční situace / Rozvaha / Změny oběžných aktiv obsahuje nepřesné údaje. Správné znění je: „Oběžná aktiva celkem dosáhla ke dni 31. 12. 2009 výše 20 188 milionů korun a v porovnání s předchozím rokem byla přibližně o 1 336 milionů korun vyšší. Anglická verze obsahuje tuto informaci na stránce 64 a v původním znění je bez chyb.

2) V konsolidované účetní závěrce v tabulce Nehmotný majetek na stránce 189, pouze v české verzi, obsahuje nepřesné údaje. Správné označení kategorií pod Stav k 1. 1. 2008 je „ Přírůstky / Úbytky / Ostatní" a pod Stav k 31. 12. 2008 je „ Přírůstky / Úbytky / Reklasifikace / Ostatní ". Anglická verze obsahuje tuto tabulku na stránce 192 a v původním znění je bez chyb.

V Praze, 20. srpna 2010

UNIPETROL, a.s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.