RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.

28.07.2010 14:44
Mimořádná valná hromada se bude konat dne 3. září 2010 v 9.00 hodin v sídle společnosti Masarykova 22/5, Mariánské Lázně, 2. patro

Program jednání:

 1. Zahájení VH, přivítání přítomných a kontrola schopnosti usnášení VH
 2. Předložení a schválení jednacího řádu VH
 3. Předložení a schválení návrhu na orgány VH
 4. Schválení znaleckého posudku o vnitrostátní fúzi č. A128/2010 a
  souhlas s převzetím jmění zanikající společnosti GAMA 45, s.r.o.,
  IČ: 63995352, schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením
  zanikající společnosti GAMA 45, s.r.o., IČ: 63995352, a nástupnické
  společnosti Léčebné lázně Mariánské a. s., IČ: 45359113 (dále také
  »zúčastněné společnosti«), schválení účetní závěrky zpracované
  ke dni 31.12.2009 a zprávy auditora schválení zahajovací rozvahy
  společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. zpracované ke dni
  1.1.2010 a zprávy auditora
 5. Ukončení VH


Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy