RM-SYSTÉM»Události»Zpráva o aplikaci zásad WSE správy a řízení firmy společností ČEZ, a.s. v účetním roce 2009 - oprava

Zpráva o aplikaci zásad WSE správy a řízení firmy společností ČEZ, a.s. v účetním roce 2009 - oprava

19.07.2010 14:15
Z důvodu chybných údajů dochází ke změně ve "Zprávě o aplikaci zásad WSE správy a řízení firmy".

Chyba se objevila v části věnující se složení představenstva.

Správné znění je následující:
Představenstvo mělo ke dni 30. června 2010 následující složení:
Martin Roman - předseda
Daniel Beneš - místopředseda
Tomáš Pleskač - místopředseda
Vladimír Hlavinka - člen
Martin Novák - člen
Peter Bodnár - člen

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy