RM-SYSTÉM»Události»Fúze společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Distribuční zařízení, a. s.

Fúze společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Distribuční zařízení, a. s.

14.07.2010 11:59
Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, si dovoluje informovat.

Že dne 7.6.2010 představenstvo společnosti v roli jediného akcionáře v působnosti valné hromady zanikající společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 272 32 425 a v roli jediného akcionáře v působnosti valné hromady zanikající společnosti ČEZ Distribuční zařízení, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 289 22 727 rozhodlo o fúzi splynutím těchto společností. Následně byl dne 12.7.2010 o tomto rozhodnutí sepsán notářský zápis. Právní účinky fúze splynutím nastanou 1.10.2010.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy