RM-SYSTÉM»Události»Pegas Nonwovens vyplatí dividendu 0,95 EUR

Pegas Nonwovens vyplatí dividendu 0,95 EUR

07.07.2010 09:09
LUCEMBURK/ZNOJMO (7. července 2010) – Společnost PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”) oznamuje záměr výplaty dividendy ve výši 8 767 930 EUR, tj. 0,95 EUR na akcii.

Představenstvo Společnosti oznamuje svůj úmysl vyplatit akcionářům dividendu ve výši 8 767 930 EUR, tj. 0,95 EUR na jednu akcii, kde zdrojem pro výplatu dividendy bude stejně jako v minulých letech emisní ážio Společnosti. Představenstvo Společnosti důkladně posoudilo budoucí kapitálové výdaje i potřeby pracovního kapitálu především ve vztahu k projektu výstavby nového výrobního provozu. Konzervativní model plánu indikuje dostatečný prostor pro plnění bankovních podmínek (coventants) nejen s ohledem na tyto plánované investice, ale i s ohledem na vyhlášenou progresivní dividendovou politiku Společnosti. Pokud nenastanou nepředvídatelné mimořádné události, bude dividenda vyplacena na konci třetího čtvrtletí tohoto roku. Konečné potvrzení výše dividendy včetně termínů rozhodného dne pro vznik nároku na dividendu a výplatního dne dividendy budou oznámeny počátkem září.

„I přes investici do nového výrobního provozu a s tím spojené kapitálové výdaje chceme našim akcionářům umožnit participovat na finanční výkonnosti Společnosti. V souladu s naší progresivní dividendovou politikou tak hodláme letos formou dividendy vyplatit téměř 8,8 miliónů EUR, tj. 0,95 EUR na jednu akcii," sdělil František Řezáč, člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA a generální ředitel PEGAS NONWOVENS s.r.o.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy