RM-SYSTÉM»Události»Důležité upozornění pro licencované obchodníky na burze RM-SYSTÉM!

Důležité upozornění pro licencované obchodníky na burze RM-SYSTÉM!

07.07.2010 07:30
Vážení účastníci, vzhledem ke skutečnosti, že Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) při migraci účtů ze Střediska cenných papírů (SCP) některým subjektům, u kterých nebylo jednoznačné, zda se jedná o stejný subjekt, přidělil tzv. NID (náhradní identifikátor) vám posíláme tuto informaci resp. postup řešení případného problému.

K přidělení NID docházelo zejména v případech, pokud měl subjekt zřízeno v SCP více majetkových účtů a u nich měl v SCP evidovány jiné údaje typu název/příjmení, adresa, apod. Znamenalo to, že stejná osoba je v evidenci osob vedené CDCP evidována vícekrát. Jednou pod svým rodným/identifikačním číslem a následně pod nově přiděleným NIDem resp. NIDy.

Vzhledem k této skutečnosti, o které jsme se dozvěděli během včerejšího odpoledne, nemusí být některé registrace na RM-S platné ve smyslu bezchybné komunikace s CDCP, zejména u osob, u kterých RM-S stále eviduje původní rodné či identifikační číslo.

Podle našich informací od CDCP dostal každý z účastníků CDCP seznam osob, u kterých je uvedeno, zda a u jakého majetkového účtu k přidělení NID došlo.
Pokud chcete rychle u daného klienta i nadále obchodovat prostřednictvím našeho trhu, jsou dvě možnosti řešení.

  1. poskytněte nám seznam takových klientů (zejména v rozsahu číslo majetkového účtu, rodné číslo/identifikační číslo, nový NID přidělený CDCP, název/příjmení, název/jméno). RM-S na základě tohoto oznámení ve své evidenci pro účely komunikace s CDCP změní původní rodné číslo na nově přidělený NID, nebo
  2. zaregistrujte takového klienta na trh RM-S znovu, prostřednictvím registrace s napojením na existující účet v CDCP s použitím NIDu přiděleného ze strany CDCP.

Případně je též možné řešit přidělení NIDu s Centrálním depozitářem cenných papírů ve smyslu, aby dané osobě bylo vráceno původní rodné/identifikační číslo. Avšak v zájmu urychlení celého procesu doporučujeme jednu ze dvou výše uvedených možností řešení problému.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy