RM-SYSTÉM»Události»SELGEN: Oznámení o výplatě dividendy za rok 2009

SELGEN: Oznámení o výplatě dividendy za rok 2009

30.06.2010 14:34
Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 115 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie SELGEN, a. s., k rozhodnému dni 9. června 2010 na základě výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů. Dividenda je splatná ke dni 1.10.2010.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy