RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí ředitele č. 4/2010

Rozhodnutí ředitele č. 4/2010

29.06.2010 12:50
Vydání novely TPP
  1. Vydávám novelizované Technické podmínky provozu č. 1, 2, 4, 15, 27 a 38.
  2. Novely nabývají účinnosti dne 7.7.2010 a ke stejnému dni nahrazují současné Technické podmínky provozu č. 1, 2, 4, 15, 27 a 38.
  3. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání.

V Praze dne 25.6.2010

 

Ing. David Hybeš
provozní ředitel v zastoupení ředitele
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

 

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace