RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí ředitele č. 3/2010

Rozhodnutí ředitele č. 3/2010

29.06.2010 10:32
Vydání Pravidel RM-S
  1. Vydávám novelizovaná Pravidla poskytování služeb pro investiční nástroje evidované mimo evidenci Centrálního depozitáře související s organizováním trhu RM-S, Pravidla pro podávání pokynů, Pravidla obchodování regulovaného trhu, Pravidla přístupu, Pravidla pro aukční obchody a Pravidla pro poskytování informací.
  2. Novely nabývají účinnosti dne 7.7.2010 a ke stejnému dni nahrazují současná Pravidla poskytování služeb pro investiční nástroje evidované mimo evidenci Střediska cenných papírů související s organizováním trhu RM-S, Pravidla pro podávání pokynů, Pravidla obchodování regulovaného trhu, Pravidla přístupu, Pravidla pro aukční obchody a Pravidla pro poskytování informací.
  3. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání.

 

V Praze dne 25.6.2010

 

 

Ing. David Hybeš v.r.
provozní ředitel v zastoupení ředitele
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

 

 

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace