RM-SYSTÉM»Události»Dokončení prodeje NWR Energy

Dokončení prodeje NWR Energy

22.06.2010 08:58
Amsterdam 22. června 2010 - New World Resources N.V. („NWR“ nebo „Společnost“), přední producent černého uhlí ve střední Evropě, oznamuje, že prodej její dceřiné společnosti NWR Energy, a.s. („NWR Energy“) společnosti Dalkia Česká Republika, a.s., („Dalkia“) byl dokončen.

Částka, kterou NWR získá k okamžiku dokončení transakce, dosahuje přibližně 131 milionů EUR1 v hotovosti, přičemž nárůst kupní ceny z původně oznámené částky 122 milionů EUR reflektuje konsolidovaný ukazatel EBITDA NWR Energy za rok 2009.

Po uzavření obchodu je konečná kupní cena dále předmětem úprav podle výsledků obchodování s elektrickou energií společnosti CZECH-KARBON, s. r. o., („Czech Karbon"), dceřiné společnosti NWR Energy, a podle čisté výše dluhu k datu vypořádání. Úprava podle výsledků obchodování s elektrickou energií ve společnosti Czech Karbon může vést ke snížení kupní ceny nanejvýš o zhruba 2 miliony EUR.

NWR Energy a její dceřiné společnosti budou nadále poskytovat své klíčové služby společnosti OKD, a. s., („OKD"), české těžební společnosti ve vlastnictví NWR, na základě dlouhodobé smlouvy.

Tato transakce je plně v souladu se strategií NWR zaměřující se na stěžejní činnosti, především těžbu uhlí a produkci koksu. Společnost předpokládá, že výnosy z prodeje NWR Energy budou využity k investičním výdajům.


1)Kupní cena bude obdržena v českých korunách a je předmětem možných úprav. Částky uváděné v eurech vycházejí ze směnného kurzu ke dni uzavření transakce (25,760 Kč/EUR).

 

 

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.