RM-SYSTÉM»Události»Informace z valné hromady

Informace z valné hromady

18.06.2010 15:54
Povinně uveřejňovaná informace emitenta

Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost") konaná dne 18. června 2010 schválila v rámci bodu 7. pořadu jednání zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009.

---

Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost") konaná dne 18. června 2010 schválila v rámci bodu 8. pořadu jednání řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. prosinci 2009.

Řádná valná hromada Společnosti dále v rámci bodu 9. pořadu jednání schválila řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. prosinci 2009.

---

Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost") konaná dne 18. června 2010 rozhodla v rámci bodu 10. pořadu jednání o rozdělení zisku Společnosti za rok 2009. Zisk vykázaný v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2009 ve výši 261 864 390,43 Kč bude v souladu s článkem 26 odst. 1 stanov Společnosti v částce 13 093 219,52 Kč převeden do povinného rezervního fondu a v částce 248 771 170,91 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

---

Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost") konaná dne 18. června 2010 rozhodla v rámci bodu 11. pořadu jednání o změně stanov Společnosti dle návrhu akcionáře Společnosti, společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (PKN ORLEN S.A.).

---

Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost") konaná dne 18. června 2010 rozhodla v rámci bodu 12. pořadu jednání zvolila následující osoby do funkce člena dozorčí rady Společnosti:

- pana Krystiana Patera, a

- pana Zdeňka Černého,

v obou případech s účinností od 29. června 2010 . Po tomto datu bude složení dozorčí rady Společnosti je následující:

- pan Dariusz Jacek Krawiec,

- pan Ivan Kočárník,

- pan Sławomir Robert Jędrzejczyk,

- pan Andrzej Jerzy Kozłowski,

- pan Piotr Kearney,

- pan Krystian Pater,

- pan Zdeněk Černý,

- pan Rafał Sekuła, a

- pan Bogdan Dzudzewicz.

Životopisy opětovně zvolených členů dozorčí rady

Profesní životopis pana Krystiana Patera:

2010 - současnost Europia, člen představenstva

2009 - 2010 AB ORLEN Lietuva, generální ředitel, předseda představenstva

2007 - současnost UNIPETROL, a.s., člen dozorčí rady

2007 - současnost PKN ORLEN SA, člen představenstva pro rafinérii,

2006 - současnost CONCAWE, člen představenstva,

2006 - současnost AB ORLEN Lietuva, člen představenstva,

2006 - 2007 PKN ORLEN SA, výkonný ředitel pro rafinérskou výrobu

2003 - 2005 PKN ORLEN SA, hlavní inženýr pro technologii

1998 - 2002 PKN ORLEN SA, vedoucí kanceláře ředitele pro výrobu

1993 - 1998 Petrochemia Płock SA, technolog

Profesní životopis pana Zdeňka Černého:

2010 - současnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen dozorčí rady

2007 - současnost Česká rafinérská, a.s., předseda dozorčí rady

2007 - současnost UNIPETROL, a.s., člen dozorčí rady

2004 - současnost Odborový svaz ECHO (energetika a chemie), předseda

1997 - 2004 Odborový svaz chemie ČR, předseda

1990 - 1997 Odborový svaz chemie ČR, postupně vedoucí sekretariátu předsedy, výkonný tajemník, vedoucí legislativně právního úseku

1975 - 1989 Odvětví železniční dopravy, postupně technolog, úsek vědeckotechnického rozvoje, vynálezecké a zlepšovatelské hnutí, investice

1973 - 1975 Průmstav Kolín, náhradní vojenská služba

---

Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost") konaná dne 18. června 2010 rozhodla v rámci bodu 13. pořadu jednání o určení KPMG Česká republika Audit, s.r.o. jako auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.