RM-SYSTÉM»Události»Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

16.06.2010 10:16
Zveřejněno usnesení mimořádné valné hromady Společnosti konané dne 11.6.2010 od 9:00 hodin ve sportovní hale Tělovýchovné jednoty Mittal Ostrava, na adrese Varenská 3098/40a, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost ArcelorMittal Holdings AG je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, (dále jen „Obchodní zákoník") hlavním akcionářem společnosti ArcelorMittal Ostrava oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku.

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy