RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o mimořádné valné hromadě, která se měla konat 23.4.2004

Oznámení o mimořádné valné hromadě, která se měla konat 23.4.2004

01.01.2004 00:00
Oznamujeme Vám tímto, že mimořádná valná hromada, která byla svolána na žádost akcionáře - obchodní společnosti Sokato a.s. se sídlem Brno, Kobližná 41/19, identifikační číslo: 25588184 (pozn. tento akcionář požádal i o svolání mimořádné valné hromady konané dne 19.3.2004, o níž jste již byli informováni) s programem navrženým tímto akcionářem (mj. rozhodnutí o zrušení registrace akcií podle § 187 odst. 1 písmo h) a § 186a obchodního zákoníku - v podrobnostech viz oznámení o konání této mimořádné valné hromady, které tvoří přílohu tohoto podání) a která se měla konat dne 23.4.2004 od 13.00 hod. v sídle společnosti Poličské strojírny a.s., neprojednala žádný z bodů programu jednání, neboť nebyla usnášení schopná. Této mimořádné valné hromady se mj. nezúčastnila ani společnost Sokato a.s. jakožto akcionář, který v souladu s ust. § 181 odst. 1 obchodního zákoníku požádalo její svolání.Náhradní valná hromada ke shora uvedené mimořádné valné hromadě se bude konat dne 4.6.2004 v 11.00 hod. v sídle společnosti Poličské strojírny a.s.
Oznamujeme Vám tímto, že mimořádná valná hromada, která byla svolána na žádost akcionáře - obchodní společnosti Sokato a.s. se sídlem Brno, Kobližná 41/19, identifikační číslo: 25588184 (pozn. tento akcionář požádal i o svolání mimořádné valné hromady konané dne 19.3.2004, o níž jste již byli informováni) s programem navrženým tímto akcionářem (mj. rozhodnutí o zrušení registrace akcií podle § 187 odst. 1 písmo h) a § 186a obchodního zákoníku - v podrobnostech viz oznámení o konání této mimořádné valné hromady, které tvoří přílohu tohoto podání) a která se měla konat dne 23.4.2004 od 13.00 hod. v sídle společnosti Poličské strojírny a.s., neprojednala žádný z bodů programu jednání, neboť nebyla usnášení schopná. Této mimořádné valné hromady se mj. nezúčastnila ani společnost Sokato a.s. jakožto akcionář, který v souladu s ust. § 181 odst. 1 obchodního zákoníku požádalo její svolání.Náhradní valná hromada ke shora uvedené mimořádné valné hromadě se bude konat dne 4.6.2004 v 11.00 hod. v sídle společnosti Poličské strojírny a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.