RM-SYSTÉM»Události»ECM zatím nemusí splatit dluhopisy

ECM zatím nemusí splatit dluhopisy

31.05.2010 09:56
Držitelé bondů developerské společnosti souhlasili s plánem její restrukturalizace

Držitelé dluhopisů developerské společnosti ECM REI na valné hromadě v Lucemburku rozhodli, že prozatím nebudou žádat jejich předčasné splacení kvůli překročení domluveného limitu zadlužení. Společně bude připraven plán restrukturalizace, který projedná další mimořádná valná hromada.

Představenstvo ECM REI seznámilo držitele dluhopisů s aktuální finanční situací společnosti. Hlavním bodem agendy bylo hlasování o předčasném splacení bondů v důsledku porušení ustanovení prospektu emitenta, podle kterého podíl celkového finančního dluhu (bankovního financování a podobně) k celkovým aktivům společnosti nesmí být větší než 65 procent. Zejména vzhledem k poklesu hodnoty majetku ECM REI (budov a developerských projektů), v souvislosti s globální finanční a ekonomickou krizí a vzhledem k negativním finančním výsledkům společnosti činí tento podíl aktuálně zhruba 80 procent.

Na doporučení představenstva ECM REI valná hromada držitelů dluhopisů rozhodla, že neuplatňuje právo předčasného splacení dluhopisů v souvislosti s porušením ustanovení prospektu emitenta. Zároveň se držitelé dluhopisů a management společnosti dohodli, že vzájemně budou těsně spolupracovat na vypracování budoucího návrhu restrukturalizace dluhopisů. Detailní návrh týkající se období, během něhož bude tento plán uskutečněn, bude předmětem jednání příští valné hromady držitelů bondů, jejíž termín dosud není znám. Valná hromada držitelů dluhopisů dále zvolila zástupce držitelů dluhopisů, který bude úzce spolupracovat s představenstvem společnosti. >

 

31.5.2010, E15


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy