RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti AAA Auto Group N.V. se bude konat 15.6.2010

Řádná valná hromada společnosti AAA Auto Group N.V. se bude konat 15.6.2010

27.05.2010 09:13
Představenstvo rozhodlo, že na této řádné valné hromadě mají právo hlasovat a/nebo se valné hromady účastnit ty osoby, které jsou ke dni 7. června 2010 po zpracování veškerých transakcí (dále jen "Rozhodný den") zapsány v jednom z rejstříků určených představenstvem, a které se zaregistrovaly v souladu s níže uvedenými pravidly.

Podrobnější informace včetně dokumentace nezbytné pro účast na ŘVH je možno nalézt na webových stránkách emitenta http://www.aaaauto.cz. Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na jaroslav.skacel@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 2.6.2010. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

 

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností AAA Auto Group N.V., přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti AAA Auto Group N.V..

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že.od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na ŘVH blokovány.

 

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na ŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/ klient za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.