RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 29.6.2010

Řádná valná hromada společnosti společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 29.6.2010

26.05.2010 11:06
Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29. června 2010 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu


Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. červen 2010. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy