RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se bude konat 28.6.2010

Řádná valná hromada společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se bude konat 28.6.2010

26.05.2010 10:44
Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520, IČ 45273758 svolává řádnou valnou hromadu na den 28.6.2010 od 13.00 hodin s místem konání Brno, Heršpická 758/13 v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 21. červen 2010.
Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy