RM-SYSTÉM»Události»Změny v řídících orgánech společnosti

Změny v řídících orgánech společnosti

19.12.2003 00:00
Mimořádná valná hromada dne 27.11.2003 rozhodla o odvolání člena představenstva RNDr. Jaroslava Košuta, CSc., r.č. 601109/1240, bytem Praha 4 – Háje, Kosmická 747/21 a zvolila nového člena představenstva Ing. Radka Vošahlíka, r.č. 620816/1267, bytem Majdalena 108.Dále mimořádná valná hromada odvolala z funkce člena dozorčí rady paní Ing. Lenku Vyhlídalovou, r.č 625926/1514, bytem Hluchov 123 a zvolila nového člena dozorčí rady pana Lubomíra Bláhu, r.č. 531211/301, bytem Praha 8, Na Slovance 36/2206.
Mimořádná valná hromada dne 27.11.2003 rozhodla o odvolání člena představenstva RNDr. Jaroslava Košuta, CSc., r.č. 601109/1240, bytem Praha 4 – Háje, Kosmická 747/21 a zvolila nového člena představenstva Ing. Radka Vošahlíka, r.č. 620816/1267, bytem Majdalena 108.Dále mimořádná valná hromada odvolala z funkce člena dozorčí rady paní Ing. Lenku Vyhlídalovou, r.č 625926/1514, bytem Hluchov 123 a zvolila nového člena dozorčí rady pana Lubomíra Bláhu, r.č. 531211/301, bytem Praha 8, Na Slovance 36/2206.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.