RM-SYSTÉM»Události»Nadace OKD přispěje na odstraňování povodňových škod

Nadace OKD přispěje na odstraňování povodňových škod

21.05.2010 12:41
Společnost New World Resources N.V. („NWR“) průběžně sleduje nelehkou situaci v regionu severní Moravy, který je zasažen ničivými povodněmi. Společnost zároveň hledá možnosti podpory obyvatel i vlastních zaměstnanců v oblasti a nabízí těm nejpostiženějším pomocnou ruku.

Aktivně se do podpory zapojuje i Nadace OKD, firemní nadace dceřiné společnosti NWR - OKD, a.s., která vyčlení pro oblasti postižené povodněmi především v regionu severní Moravy až půl milionu korun. Prvních padesát tisíc správní rada schválila pro dobrovolníky z Českého červeného kříže, kteří již od pondělka pomáhají přímo v terénu, o rozdělení dalších peněz rozhodne nadace později.

 

„Dlouhodobou strategií NWR je podpora regionů, ve kterých působíme. Svou pomoc v této složité době považujeme za samozřejmou. Prostřednictvím Nadace OKD jsme začali pomáhat ještě dříve než se první zprávy o povodních objevily v médiích. Věřím, že naše podpora dokáže alespoň částečně zmírnit nelehkou situaci místních obyvatel," komentuje aktuální situaci Petra Mašínová, ředitelka korporátní komunikace NWR.

Díky podpoře Nadace OKD mohou dobrovolní záchranáři působící v nejpostiženějších oblastech Karvinska a Bohumínska v současné hektické době nakoupit nejpotřebnější věci, mezi něž patří například obvazy, dezinfekční prostředky nebo pohonné hmoty. Pracovníci nadace budou vývoj povodňové situace sledovat a o použití dalších financí rozhodnou podle aktuální situace.

 

Více informací o projektech Nadace OKD naleznete na internetové adrese www.nadaceokd.cz

 

Další informace vám poskytne:

New World Resources N.V.
Korporátní komunikace
Tel.: +420 225 282 163
E-mail: petra.masinova@okd.cz


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.