RM-SYSTÉM»Události»Ing. Miroslav Čuřín zvolen předsedou představenstva

Ing. Miroslav Čuřín zvolen předsedou představenstva

19.12.2003 00:00
Dne 16. prosince 2003 představenstvo společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. projednalo a přijalo odstoupení p. Torbena Holma a p. Thomase Geltinga Petersena, kteří tímto přestali být členy představenstva společnosti. Představenstvo také zvolilo Ing. Miroslava Čuřína předsedou představenstva.Dne 17. prosince 2003 dozorčí rada společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. projednala a přijala odstoupení JUDr. Martina Klimpla, který tímo přestal být členem dozorčí rady společnosti.
Dne 16. prosince 2003 představenstvo společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. projednalo a přijalo odstoupení p. Torbena Holma a p. Thomase Geltinga Petersena, kteří tímto přestali být členy představenstva společnosti. Představenstvo také zvolilo Ing. Miroslava Čuřína předsedou představenstva.Dne 17. prosince 2003 dozorčí rada společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. projednala a přijala odstoupení JUDr. Martina Klimpla, který tímo přestal být členem dozorčí rady společnosti.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.