RM-SYSTÉM»Události»Aktuální obchodní výsledky za první čtvrtletí roku 2010

Aktuální obchodní výsledky za první čtvrtletí roku 2010

20.05.2010 10:09
Hrubé výnosy z pronájmu vzrostly o 63 % * Trhy značně stoupají

Hrubé výnosy z pronájmu

V prvním čtvrtletí roku 2010 dosáhla společnost VGP 63% nárůstu hrubých výnosů z pronájmu, které se tak zvýšily na 6,7 milionů.

Nárůstu bylo dosaženo díky pokračujícímu vlivu dokončených projektů předaných k užívání během finančního roku 2009 a zahájení účinnosti nových nájemních smluv u dokončených projektů v průběhu prvního čtvrtletí roku 2010.

První pololetí končící 31. března (v milionech eur)20102009Rozdíl
Hrubé výnosy z pronájmu6,74,1+63 %Výnosy z uzavřených nájemních smluv a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok se zvýšily na 29,9 milionů eur

Během prvního čtvrtletí 2010 se výnosy z uzavřených nájemních smluv a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok zvýšily z 29,2 milionů eur k 31. prosinci 2009 na 29,9 eur k 31. březnu 2010. Výnosy z uzavřených nájemních smluv a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok představují takové výnosy z pronájmu po přepočtu na rok, které jsou nebo budou tvořeny realizovanými pronájmy - a budoucími nájemními smlouvami.
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2010 se poměr obsazenosti nadále zvyšoval, a dostal se tak až na 95,8 % u českého portfolia a 92,6 % u Skupiny jako celku.

Ještě významnější jsou jasné známky navýšení poptávky po pronajímatelné ploše. Jednání ohledně nájmu neobsazených ploch právě probíhají. Ve druhém čtvrtletí roku 2010 již společnost VGP podepsala řadu důležitých nových smluv o pronájmu, díky čemuž výnosy z uzavřených nájemních smluv a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok značně přesahují 30 milionů eur. Skupina očekává, že bude moci podepsat několik dalších důležitých nových nájemních smluv v průběhu několika příštích týdnů.
Podepsané nájemní smlouvy představují k 31. březnu 2010 celkem 502,828 m2 pronajímatelné plochy.

Vážený průměr doby trvání uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv k 31. březnu 2010 byl 5,54 let.

Portfolio nemovitostí

Projekty ve výstavbě

V současné době jsou ve výstavbě 3 projekty, které představují 16 300 m2 pronajímatelné plochy. Tyto projekty budou dokončeny v druhé polovině tohoto roku.

Další čtyři nové projekty, jejichž výstavba má být spuštěna v průběhu několika následujících týdnů, představují přibližně 40 000 m2 pronajímatelné plochy. Práce na další potenciální páté budově o rozloze 6 000 m2 by mohly být započaty v závislosti na úspěšném výsledku aktuálních jednání s potenciálními nájemci.

V souladu s konzervativní politikou firmy VGP jsou již všechny projekty ve výstavbě, i ty, jejichž výstavba má být teprve započata, zcela nebo zčásti pronajaty.

Ceny ve stavebnictví

Během prvního čtvrtletí 2010 se ceny ve stavebnictví ustálily na stejné historicky nízké úrovni jako na konci roku 2009. Tato aktuální úroveň cen a zdravý vývoj projektů by měly mít pozitivní vliv na vývoj výnosů z developerské činnosti[1] u budov ve výstavbě a budov, jejichž výstavba má být teprve započata, a tím pádem i na výsledek portfolia současného finančního roku.

Zelená energie

Během prvního čtvrtletí roku 2010 byla spuštěna první etapa instalace fotovoltaických zařízení (běžně známých jako solární panely) na střechách VGP Parku Horní Počernice s počáteční kapacitou 2,8 MW. Tato první etapa bude dokončena v květnu a v červnu bude připojena k rozvodné síti. To představuje efektivní začátek naší spolupráce s firmou Enfinity. Tato spolupráce v konečné fázi povede k instalaci fotovoltaických zařízení na všechny budovy VGP a bude dalším důležitým zdrojem dlouhodobých indexovaných výnosů z pronájmu. Pro VGP bude bez jakýchkoli závazků v podobě investičních výdajů.
Výhled na rok 2010

VGP udržuje svůj výhled na rok 2010, tj. dosáhnout dvojciferného růstu svých hrubých výnosů z pronájmu a nadále významně rozšiřovat svoje portfolio nemovitostí.

Více informací:
Dirk Stoop

Finanční ředitel a ředitel pro vztahy s investory
Tel. +32 2 737 74 06
E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy