RM-SYSTÉM»Události»Čtvrtletní zpráva společnosti TOMA, a.s. za období 1-3/2010

Čtvrtletní zpráva společnosti TOMA, a.s. za období 1-3/2010

19.05.2010 16:18
V prvním čtvrtletí letošního roku bylo dosaženo zisku 8.664 tis.Kč při tržbách 79.535 tis.Kč. Hospodaření podniku probíhalo v souladu se schváleným finančním plánem a neprojevily se v něm žádné zásadní skutečnosti, která by měli dopad na hospodářskou a finanční situaci emitenta a cenu jeho akcií. Dodávky energií a čištění odpadních vod probíhaly bez výraznějších výkyvů nebo komplikací. Nedošlo k významným změnám ve struktuře či objemu dodavatelů nebo odběratelů (zákazníků).

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy