RM-SYSTÉM»Události»Snížení základního kapitálu společnosti

Snížení základního kapitálu společnosti

18.12.2003 00:00
Mimořádná valná hromada České námořní plavby a.s. konaná 16.12.2003 schválila snížení základního kapitálu společnosti.Důvod snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 161b obchodního zákoníku a částečná úhrada ztrát z minulých obdobíRozsah snížení základního kapitálu: o 1.080.805.500 Kč ze stávající výše 1.258.750.000 Kč na novou výši 177.944.500 KčZpůsob snížení základního kapitálu: zrušením 1 137 690 vlastních akcií (kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 950 Kč vydaných v zaknihované podobě), které společnost nabyla na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií učiněného v souladu s § 161b odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku ve znění platném do 31.12.2000 vlastní akcie společnosti budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů na základě příslušného příkazu společnostiZpůsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 1.080.805.500 Kč, bude naloženo takto:O částku 1.080.805.500 Kč představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti a částka 398.191.500 Kč, představující rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou, bude v souladu s čl. XXII (Změny vlastního kapitálu) odst. 7 úvodních ustanovení přílohy č. 2 opatření Ministerstva financí České republiky čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova
Mimořádná valná hromada České námořní plavby a.s. konaná 16.12.2003 schválila snížení základního kapitálu společnosti.Důvod snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 161b obchodního zákoníku a částečná úhrada ztrát z minulých obdobíRozsah snížení základního kapitálu: o 1.080.805.500 Kč ze stávající výše 1.258.750.000 Kč na novou výši 177.944.500 KčZpůsob snížení základního kapitálu: zrušením 1 137 690 vlastních akcií (kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 950 Kč vydaných v zaknihované podobě), které společnost nabyla na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií učiněného v souladu s § 161b odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku ve znění platném do 31.12.2000 vlastní akcie společnosti budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů na základě příslušného příkazu společnostiZpůsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 1.080.805.500 Kč, bude naloženo takto:O částku 1.080.805.500 Kč představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti a částka 398.191.500 Kč, představující rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou, bude v souladu s čl. XXII (Změny vlastního kapitálu) odst. 7 úvodních ustanovení přílohy č. 2 opatření Ministerstva financí České republiky čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, použita na částečnou úhradu ztrát z předchozích období.V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy