RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise INTEL CORP., ISIN: US4581401001.

Výplata dividendy u emise INTEL CORP., ISIN: US4581401001.

19.05.2010 09:33
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 7. květen 2010 * Výše dividendy (po zdanění): USD 0,11025 na jednu akcii * Předpokládaný den výplaty 1. červen 2010

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 7.5.2010, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy