RM-SYSTÉM»Události»Neauditované předběžné hospodářské výsledky společnosti za první čtvrtletí roku 2010

Neauditované předběžné hospodářské výsledky společnosti za první čtvrtletí roku 2010

19.05.2010 09:01
Amsterdam (19. května 2010) – Společnost New World Resources N. V. (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“), přední středoevropský producent černého uhlí a koksu, oznamuje své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 (dále jen „období“).

Hlavní údaje

Výsledky prvního čtvrtletí roku 2010 odrážejí zvýšení výnosů, které bylo vyvoláno vyššími objemy prodeje koksovatelného uhlí a koksu ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2009.

 • Těžba uhlí 2747 tis. tun, produkce koksu 251 tis. tun
 • Celkové externí prodeje 2652 tis. tun uhlí a 279 tis. tun koksu
 • Nárůst prodeje uhlí o 30 % a prodeje koksu o 171 % díky zlepšeným podmínkám na trhu
 • Konsolidované výnosy z pokračujících činností ve výši 329 milionů EUR, což znamenalo nárůst o 37 %
 • Změna zásob vedla v prvním čtvrtletí 2010 k poklesu EBITDA o 8 milionů EUR. V prvním čtvrtletí 2009 změna zásob zvýšila hodnotu ukazatele EBITDA o 63 milionů EUR. Celkově tak změna zásob měla negativní dopad ve výši 71 milionů EUR na hodnotu EBITDA mezi oběma obdobími
 • Hlavní provozní náklady se zvýšily o 2 % při konstantním měnovém základu a o 8 % včetně započtení kolísání směnných kurzů
 • EBITDA z pokračujících činností dosáhla výše 57 milionů EUR, což znamená nárůst o 1 %
 • Náklady těžby na tunu činily 72 EUR, což znamená zvýšení o 8 % při konstantní měnové bázi, především v důsledku 12% poklesu produkce ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2009. Při konstantním objemu výroby zůstávají náklady těžby na tunu stabilní.

Přepočtená ztráta na jednu akcii druhu A za první čtvrtletí 2010 činí 0,06 EUR.

Volná hotovost k 31. březnu 2010 ve výši 481 milionů EUR.

V dubnu dokončeno dluhové financování ve výši 500 milionů EUR bez významnějších splátek dluhu do roku 2015.

Další zlepšování bezpečnosti: koeficient úrazovosti LTIFR* v důlních provozech se v prvním čtvrtletí 2010 snížil ve srovnání s prvním čtvrtletím 2009 o 36 %.

Produkční cíle pro účetní rok 2010 činí 11,5 milionů tun uhlí a 1 milion tun koksu.

Pro účetní rok 2010 se předpokládají externí prodeje uhlí v objemu 10,5 milionů tun, z toho 5,5 milionů tun koksovatelného uhlí a 5 milionů tun energetického uhlí.

V dubnu 2010 jsme úspěšně vyjednali nové ceny uhlí a koksu a zajistili si znatelný nárůst cen, včetně těsnějšího přizpůsobení kontraktačního období globálním trhům s uhlím.

 • Sjednané ceny 80 % celkového očekávaného prodeje koksovatelného uhlí pro japonský účetní rok 2010 v průměrné výši 163 EUR za tunu pro všechny jakosti; ceny zbývajících 20 sjednávané čtvrtletně v průměrné výši 135 EUR za tunu pro druhé čtvrtletí 2010
 • Sjednané ceny energetického uhlí pro kalendářní rok 2010 dosahují průměrné výše 65EUR za tunu
 • Sjednané ceny koksu pro druhé čtvrtletí 2010 ve výši 255 EUR za tunu

Produktivita v porubech se po realizaci investičního programu POP 2010 zvýšila oproti průměrné výkonnosti v roce 2009 o 16 %.

 

--------------------------------------------------------------------------------

* Koeficient úrazovosti (LTIFR) představuje počet hlášených zranění po třídenní pracovní neschopnosti dělený celkovým počtem odpracovaných hodin vyjádřeným v milionech hodin.

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.