RM-SYSTÉM»Události»Usnesení mimořádné valné hromady o nabytí vlastních akcií

Usnesení mimořádné valné hromady o nabytí vlastních akcií

16.12.2003 00:00
'Usnesení mimořádné valné hromady společnosti AGROSTRO Pelhřimov, a.s.,,se sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, konané dne 12.12.2003 v hotelu Skalní mlýn, Skalní mlýn 96, Blansko, o nabytí vlastních akciíMimořádná valná společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. schvaluje:Společnost je oprávněna nabývat vlastní. akcie, přičemž jde o zaknihované akcie ISIN CS0005004852, kmenové akcie na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1000,-Kč, za těchto podmínek:nejvyšší množství, které může společnost nabýt - 46 147 kusů akcií (tj. jmenovitá hodnota všech akcií nabytých společností bude představovat max.10% ze základního kapitálu společnosti), doba, na jakou může společnost akcie nabýt - maximálně 18 měsíců od nabytí každé jednotlivé akcie, nejnižší cena, za kterou bude společnost akcie nabývat - 100,-Kč, nejvyšší cena, za kterou bude společnost akcie nabývat - 245,-Kč, způsob nabytí vlastních akcií - prostřednictvím veřejných trhů (tj.RM-Systém) nebo na základě smlouvy o převodu akcií, bude vytvořen zvláštní rezervní fond podle § l6la odst 1 písm.c) obch.zák.Valná hromada pověřuje představenstvo:k tomu, aby realizovalo záměr nabytí vlastních akcií, zejména aby zabezpečilo informovanost akcionářů o tomto záměru, tj. aby toto usnesení valné hromady vhodným způsobem zveřejnilo (minimálně uveřejněním v Hospodářských novinách) a případně aby informovalo akcionáře dalším vhodným způsobem k splnění informační povinnosti ve smyslu zákona o cenných papírech'
'Usnesení mimořádné valné hromady společnosti AGROSTRO Pelhřimov, a.s.,,se sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, konané dne 12.12.2003 v hotelu Skalní mlýn, Skalní mlýn 96, Blansko, o nabytí vlastních akciíMimořádná valná společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. schvaluje:Společnost je oprávněna nabývat vlastní. akcie, přičemž jde o zaknihované akcie ISIN CS0005004852, kmenové akcie na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1000,-Kč, za těchto podmínek:nejvyšší množství, které může společnost nabýt - 46 147 kusů akcií (tj. jmenovitá hodnota všech akcií nabytých společností bude představovat max.10% ze základního kapitálu společnosti), doba, na jakou může společnost akcie nabýt - maximálně 18 měsíců od nabytí každé jednotlivé akcie, nejnižší cena, za kterou bude společnost akcie nabývat - 100,-Kč, nejvyšší cena, za kterou bude společnost akcie nabývat - 245,-Kč, způsob nabytí vlastních akcií - prostřednictvím veřejných trhů (tj.RM-Systém) nebo na základě smlouvy o převodu akcií, bude vytvořen zvláštní rezervní fond podle § l6la odst 1 písm.c) obch.zák.Valná hromada pověřuje představenstvo:k tomu, aby realizovalo záměr nabytí vlastních akcií, zejména aby zabezpečilo informovanost akcionářů o tomto záměru, tj. aby toto usnesení valné hromady vhodným způsobem zveřejnilo (minimálně uveřejněním v Hospodářských novinách) a případně aby informovalo akcionáře dalším vhodným způsobem k splnění informační povinnosti ve smyslu zákona o cenných papírech'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy