RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o výplatě dividend za rok 2009

Oznámení o výplatě dividend za rok 2009

12.05.2010 13:41
že řádná valná hromada České spořitelny, a.s. dne 23.4.2010 rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2009 a nerozděleného zisku předchozích let a jeho použití na výplatu dividend ve výši 4 560 mil. Kč, tj. 30 Kč na jednu akcii, akcionářům zapsaným ve výpisu z registru emitenta ke dni 23.4.2010, 24.00 hod. Dividenda je splatná dnem 1.6.2010

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.