RM-SYSTÉM»Události»Oznámení představenstva

Oznámení představenstva

12.12.2003 00:00
Představenstvo společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. jako emitent registrovaných cenných papírů Vám tímto v souladu s ustanovením § 80c, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, zasílá oznámení o skutečnosti, že předsedovi představenstva Ing. Viktoru KOLÁČKOVI, bytem Praha 1, Maiselova 21 a předsedovi dozorčí rady Ing. Petru OTA VOVI CSc., trvale bytem Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11 bylo sděleno obvinění ze zneužívání informací v obchodním styku.
Představenstvo společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. jako emitent registrovaných cenných papírů Vám tímto v souladu s ustanovením § 80c, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, zasílá oznámení o skutečnosti, že předsedovi představenstva Ing. Viktoru KOLÁČKOVI, bytem Praha 1, Maiselova 21 a předsedovi dozorčí rady Ing. Petru OTA VOVI CSc., trvale bytem Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11 bylo sděleno obvinění ze zneužívání informací v obchodním styku.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.