RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. se bude onat 9.6.2010

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. se bude onat 9.6.2010

05.05.2010 13:39
Představenstvo společnosti SELGEN, a. s. Sídlo: Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 37 IČ: 47116099 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1828 svolává v souladu s ustanovením čl. 11 stanov řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 9. června 2010 v 10.00 hodin v zasedací místnosti Šlechtitelské stanice Stupice na adrese: SELGEN, a. s. Šlechtitelská stanice Stupice Stupice 24, PSČ 250 84, Sibřina

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2009 s návrhem na rozdělení zisku
  4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku
  5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku
  6. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
  7. Schválení auditorské firmy společnosti pro následující období
  8. Schválení změny v orgánech společnosti
  9. Závěr valné hromady


Podmínky pro účast na valné hromadě:

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři uvedení ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, kterým je 2. červen 2010.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy