RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti VGP N.V. se koná dne 14. 5. 2010

Řádná valná hromada společnosti VGP N.V. se koná dne 14. 5. 2010

05.05.2010 12:25
Řádná valná hromada společnosti VGP se koná dne 14. května 2010 od 17 hodin v Sheraton Brussels Airport Hotel, 1930 Zaventem, Belgie.

Akcionáři jsou tímto zváni na řádnou valnou hromadu, která se koná v pátek dne 14. května
2010 od 17 hod. v Sheraton Brussels Airport Hotel, 1930 Zaventem, a která má na pořadu
jednání tyto body:

 1. Manažerské zprávy o ročních a konsolidovaných účetních závěrkách podle stavu k 31.prosinci 2009.
 2. Zpráva auditora o výše uvedených závěrkách.
 3. Schválení ročních a konsolidovaných účetních závěrek podle stavu k 31. prosinci 2009 a rozdělení hospodářského výsledku. Návrh usnesení: Valná hromada akcionářů schvaluje roční a konsolidované účetní závěrky podle stavu k 31. prosinci 2009, včetně rozdělení hospodářského výsledku.
 4. Odvolání členů představenstva, jednatele korporátního člena představenstva a zákonného auditora.
  Návrh usnesení: Valná hromada na základě samostatného hlasování odvolává členy představenstva, jednatele korporátního členapředstavenstva a zákonného auditora za finanční rok 2009 s ohledem na ukončení výkonu jejich funkcí v minulém roce.
 5. Znovuzvolení auditora společnosti s ohledem na ukončení výkonu funkce v minulém roce.
  Návrh usnesení: Znovuzvolení Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA se sídlemBerkenlaan 8B, 1831 Diegem, Belgium, zastoupena panem Ginem Desmetem, jakoauditorem společnosti na období tří let s ukončením platnosti okamžitě pouskutečnění valné hromady konané v roce 2013 na které bude rozhodnuto o schválení účetní závěrky k 31. prosinci 2012.
 6. Ustanovení roční kompenzace pro auditora společnosti.
  Návrh usnesení: Roční kompenzace pro auditora společnosti, autorské společnosti Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA se sídlem at Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, Belgium, zastoupena panem Ginem Desmetem, je stanovena ve výši € 75(000) (vyjma drobných nákladů a DPH).
 7. Různé

Představenstvo

 

Podrobnější informace naleznete na webu emitenta - společnosti VGP N.V.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy