RM-SYSTÉM»Události»Schválena dividenda 175 Kč na jednu akcii

Schválena dividenda 175 Kč na jednu akcii

09.12.2003 00:00
Představenstvo obchodní společnosti ENERGOAQUA, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1, máje 823, PSČ 756 61, ČR zapsané v obch, rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrave v oddllu 8, vložka 334 oznamuje, že mimořádná valná hromada, konaná dne 28, 11. 2003, schválila výplatu dividend za roky 1992 a1 2001.
Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním je 175,- Kč.
Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří jsou uvedeni ve výpisu emitenta k rozhodnému dni, tj, ke dni konáni mimořádné valné hromady 28. 11, 2003.
Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne 28.11. 2003.
Představenstvo obchodní společnosti ENERGOAQUA, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1, máje 823, PSČ 756 61, ČR zapsané v obch, rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrave v oddllu 8, vložka 334 oznamuje, že mimořádná valná hromada, konaná dne 28, 11. 2003, schválila výplatu dividend za roky 1992 a1 2001.
Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním je 175,- Kč.
Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří jsou uvedeni ve výpisu emitenta k rozhodnému dni, tj, ke dni konáni mimořádné valné hromady 28. 11, 2003.
Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne 28.11. 2003.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy