RM-SYSTÉM»Události»Obvinění vedoucích představitelů společnosti

Obvinění vedoucích představitelů společnosti

08.12.2003 00:00
Představenstvo společnosti METALIMEX a. s. jako emitent registrovaných cenných papírů tímto v souladu s ustanovením § 80c, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, zasílá oznámení o skutečnosti, že předsedovi představenstva Ing. Petru OTAVOVI, CSc., trvale bytem Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11 a členu dozorčí rady Ing. Viktoru KOLÁČKOVI, bytem Praha 1, Maiselova 21 bylo sděleno obvinění ze zneužívání informací v obchodním styku.V Praze dne 4.12.2003
Představenstvo společnosti METALIMEX a. s. jako emitent registrovaných cenných papírů tímto v souladu s ustanovením § 80c, zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, zasílá oznámení o skutečnosti, že předsedovi představenstva Ing. Petru OTAVOVI, CSc., trvale bytem Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11 a členu dozorčí rady Ing. Viktoru KOLÁČKOVI, bytem Praha 1, Maiselova 21 bylo sděleno obvinění ze zneužívání informací v obchodním styku.V Praze dne 4.12.2003

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy