RM-SYSTÉM»Události»Výsledky ECM za čtvrté čtvrtletí 2009

Výsledky ECM za čtvrté čtvrtletí 2009

30.04.2010 13:20
Lucemburk, 28. dubna 2010 – ECM Real Estate Investments AG („ECM“ nebo „Společnost“) oznamuje své roční konsolidované a auditované finanční výsledky dle mezinárodních účetních standardů za čtvrté čtvrtletí 2009.

Hlavní finanční ukazatele

 • Čisté výnosy z pronájmu a související výnosy vzrostly o 5,3 % na 13,8 milionu EUR (4. čtvrtletí 2008: 13,1 milionu)
 • Čistá provozní ztráta před čistými finančními výnosy/náklady na úrovni -47,2 milionu EUR (4. čtvrtletí 2008: ztráta -74,3 milionu EUR).
 • Čistá ztráta po zdanění na úrovni -62,2 milionu EUR (4. čtvrtletí 2008: ztráta -92,1 milionu EUR)
 • Celková aktiva poklesla o 50% na 341,7 milionu EUR (31. 12. 2008: 677,9 milionu EUR)
 • Celkový kapitál poklesl o 68,3% na 30,2 milionu EUR (31. 12. 2008: 95,3 milionu EUR)

Hlavní provozní ukazatele:

 • Prodej projektu City Tower za celkovou kupní cenu 52 milionů eur. (v členění na hotovost 36 milionů eur a zpětný odkup bondů ve výši 16 milionů eur)
 • Prodej 23% podílu v obou čínských projektech
 • Dokončení výstavby obou čínských projektů. (obchodní centrum ECMall a kancelářská budova Metropolis Tower)
 • Získání stavebního povolení pro projekty Ryazan shopping center a City Court
 • Projekt Terasy Unhošť dosáhl úrovně prodejů fáze 1 ve výši 70% a dohromady s fází dvě dosáhl úrovně prodejů ve výši 47%
 • Znatelné snížení administrativních a personálních nákladů
 • Citelné snížení tržních hodnot nemovitostních projektů vlivem přecenění, opravných položek a tvorbou rezerv Finanční výsledky

 

Finanční výsledky:

Celková aktiva společnosti poklesla od začátku roku o 50% na 342 milionů EUR, což bylo zapříčiněno především změnou konsolidačních metod u obou čínských projektů: nákupního centra ECMall a administrativní budovy Metropolis Tower. Počátkem tohoto roku společnost prodala 23% podíl v obou uvedených projektech svému místnímu joint-venture partnerovi a snížila tak svůj podíl na 37 %. Došlo tak ke změně konsolidační metody z metody plné konsolidace na metodu konsolidace ekvivalencí.

 

Dalšími atributy snížení celkové bilanční sumy byl následně prodej projektu City Tower v závěru roku 2009 a v neposlední řadě ztráty z přecenění projektů

 

Společnost vykázala velice mírný meziroční nárůst čistého zisku z pronájmu a služeb o 5% na 11,8 milionu EUR, a to zejména díky zvýšené obsazenosti budovy CITY Tower.

 

Administrativní náklady společnosti se meziročně snížily o 31%, což je výsledek úsporných opatření přijatých ve druhé polovině roku 2008 a počátkem roku 2009.

 

Na celoroční bázi vykázala společnost čisté finanční náklady ve výši -26,2 milionu EUR v porovnání s -23,9 milionu EUR v loňském roce.

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy