RM-SYSTÉM»Události»Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2009

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2009

30.04.2010 13:12
Praha / Budapešť 30. dubna 2010 – Společnost AAA Auto Group N.V. dnes zveřejnila své auditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2009, které potvrzují, že se skupina vrátila k ziskovému hospodaření. Konsolidovaný čistý zisk společnosti za rok 2009 činí 1,4 milionu eur.

Auditované hospodářské výsledky jsou mírně lepší nežli výsledky předběžné (zveřejněné 31. března 2010) a ukazují o něco lepší výkonnost ve všech položkách výkazu zisků a ztrát.
Dle auditovaných konsolidovaných výsledků dosáhl obrat společnosti v roce 2009 výše 166,2 milionu eur při prodeji 36 867 vozů, a to za pokračující provozy* v České republice a na Slovensku. Pokračující provozy taktéž vykázaly hrubý zisk z prodejů ve výši 38,3 milionu eur zahrnující hrubou ziskovou marži 23,0 % (oproti 23,3 % v roce 2008), což odráží skutečnost, že provozní ziskovost z prodeje aut na hlavních trzích společnosti zůstala silná i během hospodářské recese.

Provozní zisk (EBITDA) za pokračující provozy dosáhl 7,4 milionu eur, zatímco čistý zisk činil 2,74 milionu eur. Skupina AAA AUTO včetně svých ukončených provozů** v Maďarsku, Polsku a Rumunsku zakončila rok 2009 s celkovým čistým ziskem ve výši 1,38 milionu eur, při celkových prodejích 37 215 ojetých vozů.

Vliv ukončených provozů na hospodářský výsledek skupiny za rok 2009 byl ve výši čisté ztráty 1,36 milionu eur, z čehož 0,56 milionu eur připadá na opravné položky za přecenění účetní hodnoty nemovitostí ve vlastnictví dceřinných společnostíukončených provozů.. Tyto účetní operace ovšem neměly žádny vliv na peněžní toky (cash flow) skupiny.

Při srovnání auditovaných a předběžných výsledků jsou patrné pouze nepatrné rozdíly, jež ve svém souhrnu navýšily celkový čistý zisk o 180 tisíc eur, kdy hlavním důvodem byl rozdíl mezi předběžným a finálním mezipodnikovým vyúčtováním v rámci skupiny. Společnost AAA Auto Group N.V. dnes taktéž vydala výroční zprávu za rok 2009 s auditovanou účetní uzávěrkou. Elektronická verze je ke stažení na internetových stránkách společnosti www.aaaauto.cz v sekci Pro investory, Publikace.


Kontakty:
Dana Pavlousková

Group PR & IR Manager
AAA AUTO

Tel.: +420 283 068 229

GSM: +420 602 666 622

E-mail: dana.pavlouskova@aaaauto.cz

 

Pavel Tuček

Analyst & IR Administration Coordinator

AAA Auto Group N.V.

Tel.: +420 283 068 583

GSM: +420 725 526 759

E-mail: pavel.tucek@aaaauto.cz

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.