RM-SYSTÉM»Události»Postup ve veřejné zakázce Dostavba Jaderné elektrárny Temelín

Postup ve veřejné zakázce Dostavba Jaderné elektrárny Temelín

30.04.2010 10:36
ČEZ, a. s., dnes obdržel od všech 3 zájemců kvalifikovaných do zadávacího řízení veřejné zakázky Dostavba Jaderné elektrárny Temelín první dokumentaci k samotným jaderným blokům, které jsou předmětem zakázky.

Tu zájemci vypracovali na základě zvláštní dokumentace obdržené v březnu 2010 od ČEZ,
a. s., spolu s Výzvou k jednání dle §33 zákona o veřejných zakázkách, a to za účelem
nalezení a vymezení jednoho či více vhodných řešení způsobilých splnit jeho potřeby a
požadavky ČEZ, a. s.

ČEZ, a. s., dokumentaci zájemců v následujícím období prostuduje a připraví se na osobní
projednávání s jednotlivými kvalifikovanými zájemci Ta proběhnou v červnu a červenci
tohoto roku.

Informace takto získané od kvalifikovaných zájemců ČEZ, a. s., využije při tvorbě zadávací
dokumentace. Zadávací dokumentaci ČEZ plánuje uchazečům předat v říjnu 2010 s výzvou,
aby své nabídky předložili na jaře příštího roku.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy