RM-SYSTÉM»Události»Vypořádaní prodeje akcií podle smlouvy o prodeji a koupi akcií ve společnosti CELIO, a.s.

Vypořádaní prodeje akcií podle smlouvy o prodeji a koupi akcií ve společnosti CELIO, a.s.

14.04.2010 16:33
Dne 14. dubna 2010 uzavřela společnost UNIPETROL RPA jako prodávající se společností B.E. Fin S.A. jako kupujícím smlouvu o koupi akcií (dále „SPA-B“) týkající se 1,06 % akcií ve společnosti CELIO. K vypořádání prodeje 1,06 % akcií ve společnosti CELIO došlo téhož dne.

Vypořádání obou transakcí vedlo k ukončení akciové účasti společností Unipetrol a Unipetrol RPA ve společnosti CELIO ke 14. dubnu 2010. Společnost CELIO tak má nyní dva akcionáře B.E.FIN S.A. a TICATANOR vlastnící po 50 % akcií.

 

Unipetrol a Unipetrol RPA podle SPA-T a SPA-B prodaly dohromady 51,06 % akcií ve společnosti CELIO za celkovou kupní cenu ve výši 78,3 mil. Kč.

 

CELIO je společností zabývající se odpadovým hospodářstvím a provozující skládku nebezpečných a jiných odpadů v areálu Růžodol poblíž Litvínova. V roce 2009 společnost

CELIO vykázala tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 97,3 mil. Kč a měla 34 zaměstnanců.

 

V Praze, 14. dubna 2010

 

Oddělení Vztahů s investory
Unipetrol, a.s.
Na Pankráci 127,
140 00 Praha 4
Tel.: + 420 225 001 417
E-mail: ir@unipetrol.cz

www.unipetrol.cz


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.